พื้นที่จารึกตำนานไทย อย่างแหล่งท่องเที่ยวทุ่งมะขามหย่อง

ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นอยู่ในทุกเนื้อที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงประกาศอิสระภาพได้ราวๆ 2 ปี  พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ก็ได้ให้มังมอดราชบุตร ทำการเคลื่อนทัพมาตั้งที่ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งทัพพระเจ้าหงสาวดีตั้งค่ายหลวงในบริเวณขนอนปากคู่ ซึ่งเป็นบริเวณถัดมาจากทุ่งมะขามหย่องทางใต้นั่นเอง
 
ยิ่งถ้าหากเป็นเนื้อที่ของพระนครศรีอยุธยาด้วยแล้ว เนื้อที่แห่งนี้ย่อมจารึกประวัติศาสตร์เอาไว้มากมาย ยิ่งถ้าหากได้เดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เดินทางทุกท่านก็จะได้ท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เก่าก่อนของเมืองไทยในหลากหลายยุคเลยทีเดียว เช่น การท่องเที่ยวที่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัยหรือทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ทางด้านตะวันออก ภายในเนื้อที่จะมีพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย ที่ถูกหล่อขึ้นด้วยสัมฤทธิ์ มีขนาดเท่ากับครึ่งขององค์จริงประทับอยู่บนหลังพระคชาธาร ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าหากเป็นการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อที่จะค้นพบกับดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เมืองไทยสมัยเก่าก่อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือได้ว่า มีสถานที่ทางด้านประวัติศาสตร์ จารึกเอาไว้อยู่มากมายร่วมกัน  ยิ่งไปกว่านี้ยังคงมีกลุ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรมประกอบกันทั้งสิ้นถึง 49 ชิ้น พร้อมทั้งประติมากรรมจำลองประวัติศาสตร์ เนื้อที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสวนสาธารณะเพื่อผู้เดินทางได้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ และในส่วนทางด้านประวัติศาสตร์ไทย เนื้อที่ทุ่งมะขามหย่อม ถือได้ว่าเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบ ระหว่างไทยกับพม่าหลากหลายหน
 
การทำศึกระหว่างไทยกับพม่า ได้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียว จนเกิดเป็นมหาวีรกรรมคือ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ทรงทำยุทธหัตถีพร้อมกับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของ้าว จนสวรรคตบนคอช้าง ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงขึ้นครองแผ่นดินเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา