เที่ยวชลบุรี ศึกษาธรรมชาติ ผ่านศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติของจังหวัดชลบุรี

แม้ว่าชลบุรี จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แต่ภายในส่วนของบริเวณทางธรรมชาติ กลับได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวอย่างมากที่สุด อย่างเช่น ทางศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน สถานที่เที่ยวชลบุรีอีกบริเวณหนึ่ง ยังอยากให้ผู้เดินทาง หรือว่าประชาชนทั่วไป ได้มีการบริหารร่างกายไปด้วย จึงจัดสร้างศูนย์สุขภาพขึ้น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ยังมีต้นโกงกางเกิดขึ้น เพื่อที่จะป้องกันคลื่นทะเลกระทบกับชายฝัง สำหรับต้นโกงกางนั้นจะมีคุณค่าอย่างมากกับสัตว์น้ำ พร้อมกับที่สำคัญยังอาจช่วยดักจับสารอินทรีย์ตกตะกอนได้ดีด้วย ดังนั้นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คือสถานที่เที่ยวชลบุรีอีกแห่งหนึ่ง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาศึกษาข้อมูลธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และที่สำคัญเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นปลา หอย กุ้ง หรือนกกระยางที่มาดักจับปลาเป็นอาหาร เป็นเหตุให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์อนุรักษ์กันมายาวนาน

 
ชลบุรี
ความต่างของสถานที่เที่ยวชลบุรี จะทำเอาผู้เดินทางเกิดความสนใจ และอยากจะเดินทางไปเป็นจำนวนมาก เพราะโดยมากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีๆ  มีสถานที่สำคัญหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัด วัง หรือจะเป็นแหล่งธรรมชาติ พร้อมทั้งสัตว์ป่าอีกมากมาย แถมใครที่ยังชอบกับกิจกรรมที่ทำเอาคุณสนุกสนาน ก็ต้องมาสถานที่เที่ยวชลบุรีแห่งนี้ ที่เก็บสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย วันนี้จึงอยากแนะนำสถานที่เที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ไม่ค่อยมีนักเดินทางไปชมกันมากนัก ซึ่งสถานที่เที่ยวชลบุรีที่ว่านี้ หมายถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติ สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีเนื้อที่ถึง 300 ไร่ นับได้ว่าเป็นพื้นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงทำเอาสำนักงานป่าไม้ได้มีการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ของชาวไทย และยังให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเที่ยวชลบุรีควบคู่ไปด้วย จึงสร้างเส้นทางขึ้นมา สำหรับทำการศึกษาธรรมชาติ จะเป็นสะพานที่มีความยาวถึง 2,300 เมตร นับได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของไทย